Wyjazd do placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Dzisiaj skorzystaliśmy z gościnności Pani kierownik Barbary Święch-Bober z Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Read More