Dla kogo Senior-WIGOR?

Aby stać się uczestnikiem naszego programu należy spełnić trzy kryteria:
– należy mieć 60 lat lub więcej,
– należy być nieaktywnym zawodowo,
– należy zamieszkiwać na terenie Gminy Strzyżów.
KARTA ZGŁOSZENIOWA dotycząca zakwalifikowania dotycząca zakwalifikowania do udziału w zajęciach
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”
Zapisy prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8, II piętro, pok. nr 8, tel. 17 2761 109,
e-mail: dmidura@mgops.itl.pl, w godz.: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.