Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce został utworzony Uchwałą Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce

Od poniedziałku, 7 grudnia 2015 r. funkcjonuje w swojej siedzibie Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce. Uroczyste otwarcie wraz z jasełkami odbyło się 20 stycznia 2016 r. Placówka powstała w ramach dofinansowania z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Kwota inwestycji to około 570 tyś kwota dotacji wyniosła 216 125,00 zł, natomiast pozostała część kwoty to wkład własny Gminy Strzyżów.

W ramach programu wykonano adaptację budynku poszkolnego w Zawadce na Dzienny Dom „Senior-WIGOR” oraz wyposażono pomieszczenia. W ramach adaptacji budynku wykonano prace remontowo-budowlane polegające na wyburzeniu ścianek działowych, wymurowaniu nowych w celu uzyskania pomieszczeń: kuchni, łazienki, szatni. Zamontowano nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonano nowe posadzki, zostały ułożone płytki na ścianach oraz zamontowano nowe balustrady. Przeprowadzony został remont instalacji centralnego ogrzewania (z wymianą rur i grzejników), instalacji elektrycznej wewnętrznej (z wymianą przewodów, osprzętu i lamp oświetleniowych), instalacji wodno-kanalizacyjnej (z wymianą rur wodociągowych i urządzeń). Zamontowano dźwig osobowy z szybem (platforma osobowa dla osób niepełnosprawnych). Celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających skorzystanie przez Seniorów z naszej gminy, z oferty na rzecz aktywizacji społecznej w tym oferty prozdrowotnej.

Poza usługami bytowymi świadczonymi przez placówkę prowadzone także są usługi rehabilitacyjne, zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, różne formy terapii indywidualnej, grupowej, zajęcia aktywizujące uczestników w różnych sferach, kompensujące osobom samotnym brak kontaktów rodzinnych. Ważną zaletą Domu „Senior WIGOR” – jako ośrodka wsparcia dziennego jest z jednej strony stworzenie osobom samotnym szansy na tworzenie relacji i więzi, a z drugiej odciążenie rodzin i bliskich uczestników Domu, a tym samym ułatwienie im „normalnego” codziennego funkcjonowania.