Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce – to pierwszy w powiecie strzyżowskim dom dziennego pobytu dla osób starszych. Placówka znajduje się w budynku po szkole podstawowej w Zawadce. Przyjmuje osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Przeznaczony jest dla osób, które jesień życia chcą spędzić aktywnie, nie brak im pomysłów i energii, często jednak są samotne, nie mają możliwości realizowania swoich pasji. To połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, pracowni komputerowej oraz gabinetu rehabilitacyjnego.

 

 

Pracownicy

 

Anna Kozaczka

p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce

 

Zofia Chlebica

Instruktor terapii zajęciowej

 

Teresa Szydło

Opiekun osoby starszej

 

Małgorzata Pas

Robotnik gospodarczy

 

Agnieszka Dulińska

Fizjoterapeuta