Na ścianie zawisła nowa gazetka.

U nas nowa gazetka.Miesiąc trwała praca na wykończeniem obrazów.Nasi Seniorzy bardzo dużo czasu spędzają na terapii zajęciowej ze względu na jej pozytywną formę oraz miłą atmosferę podczas zajęć.Oddziaływanie sztuki jako jedna z form terapii znane było od dawna. Ale jednak dopiero w ostatnim stuleciu powstała inicjatywa wykorzystania procesu twórczego i sztuki do celów terapeutycznych. Nasi Seniorzy z chęcią uczestniczą w tego typu zajęciach. Terapia zajęciowa u osób starszych ma na celu przede wszystkim utrzymanie, bądź podniesienie poziomu fizycznego, stanu umysłowego i emocjonalnego. Udział w zajęciach pozwala na zrelaksowanie się, rozładowanie frustracji, zmniejszenie depresji i stanów lękowych. Buduje motywację do życia, zmienia nastawienie i niweluje agresywne zachowania. Często terapia zajęciowa zastępuje aktywności, które są dla Seniora szkodliwe. Kontakt ze sztuką pozwala na uwolnienie negatywnych emocji , zakomunikowanie ich otoczeniu oraz odszukanie sposobu na radzenie sobie z nimi. Zajęcia terapii zajęciowej dają możliwość zacieśnienia relacji interpersonalnych z innymi uczestnikami, redukując poczucie alienacji i wyobcowania. Seniorzy uczestniczący w zajęciach chętniej otwierają się na nowe doświadczenia i podejmują różne aktywności życiowe. Dziedzina ta wykorzystuje wiele technik: rysunek, rzeźbę, collage. My dzisiaj przedstawiamy przykład jednej z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.