Wrzesień miesiącem Choroby Alzhimera.

Wrzesień to miesiąc poświęcony Chorobie Alzheimera. 27 września w Galerii Miejskiej w Strzyżowie, odbyła się konferencja organizowana wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Panem Adam Bodnar pt.: „Alzheimer w rodzinie -jak diagnozować zagrożenie, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”.
W części lokalnej z wykładem pt” Terapia zaburzeń poznawczych – doniesienia z praktyki” wystąpiła Pani Urszula Wojnarowska-Curyło neurologopeda, pracująca na co dzień z osobami z dysfunkcjami.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Wojnarowskiej-Curyło za przyjęcie zaproszenia, za wspaniały wykład teoretyczny i praktyczny oraz za udostępnienie materiałów do pracy z naszymi Seniorami. Część lokalną poprowadzili: Pani Alicja Kielar oraz Pan Paweł Bukała.
Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy m. in. o badaniach przesiewowych co to jest, dlaczego są tak ważne, jakie dają korzyści zarówno dla chorego, jak i jego najbliższego otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.