„Stop przemocy wobec osób starszych- cykl warsztatów profilaktycznych dla seniorów”

Dzisiaj nasi Seniorzy wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach realizacji zadania pt. „Stop przemocy wobec osób starszych- cykl warsztatów profilaktycznych dla seniorów” realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”. Współfinansowane ze środków ROPS w Rzeszowie.

Instruktor prowadzący warsztaty zapoznał naszych Seniorów z akcją skierowaną do osób przewlekle chorych,starszych, samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.