Spotkanie edukacyjne pt.”Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym 22 marca (tj czwartek) 2018 r o godzinie 9:30 w siedzibie Dziennego domu „Senior-WIGOR” w Zawadce pt. „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy Profilaktyczne i zdrowotne w regionie. Spotkanie poprowadzi dr n. o zdr. Marta Ćmiel-Giergielewicz.Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się w ulotce poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.