Kurs komputerowey „Podkarpacki E-Senior”.

We wrześniu Seniorzy z Dziennego Domu rozpoczęli kurs „Podkarpacki E-Senior”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r.

Zakres szkoleń

W ramach projektu Seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Po zakończeniu cyklu szkoleń Seniorzy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem. W okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń zostaną przeprowadzone 3 czterogodzinne animacje, które utrwalą zdobyte umiejętności. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering, dowóz na szkolenie (w gminach, które zdeklarowały zapotrzebowanie) oraz opiekę animatora.

Seniorzy Z DDS-W w Zawadce z zajęć wynieśli bardzo dużo praktycznych rad. Wyzbyli się strachu przed korzystaniem z nowych urządzeń, które bardzo ułatwiły im funkcjonowanie w życiu codziennym. Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.