Bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych.

10 marca w naszej placówce zostały przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych.Nasi Seniorzy pilnie słuchali cennych rad.Podczas zajęć wszyscy uzyskali wiedzę na temat kompleksowej opieki nad obłożnie chorym min.: jak przygotować się do opieki, jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację, aby uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn, jak dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne czy pieluchomajtki i jak w prawidłowy sposób je zmienić. Dowiedzieli się także jak dbać o własne zdrowie, które jest równie ważne, jak osoby, którą się opiekujemy.
Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Markowskiej za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów oraz za wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania, oraz funkcji Damy Radę za możliwość skorzystania z szkolenia w naszej placówce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.