Badanie słuchu w DDS-W.

Badania słuchu obiektywne i subiektywne powinien zrobić każdy, kto odczuwa pogorszenie słuchu, a profilaktycznie – wszyscy po 50. roku życia. Jest konieczne także wtedy, gdy trzeba dopasować typ aparatu słuchowego lub inny rodzaj terapii.
Badania słuchu dzielimy na badania słuchu obiektywne, czyli takie, których wyniki są uzyskiwane bez udziału badanego i badania słuchu subiektywne, czyli wymagające współpracy pacjenta.
Nasi Seniorzy zostali podani badaniu Audiometrii tonalnej która pozwala ocenić przewodnictwo powietrzne i kostne. Dzięki niemu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy w dalszych odcinkach drogi słuchowej.
Przeprowadza się je w zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu. Pacjent otrzymuje słuchawki na uszy i dodatkowo słuchawkę na przewodnictwo kostne, którą zakłada się naprzemiennie na wyrostek sutkowaty.
Po 50. roku życia warto badać słuch nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Bardzo dziękujemy firmie GEERS Dobry Słuch w Strzyżowie za przeprowadzenie bezpłatnych badań słuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.